STRONA CHOBUR


Witamy
Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach mieści się w zabytkowym obiekcie pochodzącym z początku XX wieku. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, koedukacyjna, przeznaczona dla młodzieży chojnickich szkół ponadgimnazjalnych. Sąsiaduje z II Liceum Ogólnokształcącym, w pobliżu znajduje się Centrum Kształcenia Ustawicznego i Collegium Pomerania.

BIP
Aktualności
2018-12-28 - Szlachetna paczka
Chłopcy z grupy 1 pod opieką wychowawcy Piotra Trzcińskiego postanowili włączyć się do tegorocznej akcji ”Szlachetnej Paczki”. 

 


2018-12-28 - Wkręć się w pomaganie
W dniu 11 grudnia 2018 roku, naszą placówkę odwiedziła Martynka. Przyjechała wraz z rodzicami byśmy mogli przekazać na ich ręce zebrane od początku roku plastikowe nakrętki.
Zebrany towar sprzedawany jest firmie recyklingowej, która zakupione nakrętki przerabia na surowce wtórne.
Uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na specjalistyczne leczenie i rehabilitację dziewczynki chorującej na rozszczep kręgosłupa.

 


2018-12-28 - Konkurs Bożonarodzeniowy
W dniu 11 grudnia młodzież z chojnickiej bursy wzięła udział w II Wojewódzkim Konkursie Bożonarodzeniowym, który odbył się w Swarożynie. 

 


2018-12-03 - Informacja z otwarcia ofert PN.1.2018 dla Pakietu VI

 


2018-11-30 - Andrzejek zaprasza
W dniu 28 listopada zorganizowana została uroczystość ogólnobursowska z okazji andrzejek. Cała koncepcja przygotowana i zrealizowana została przez samą młodzież pod opieką wychowawcy.
 


2018-11-27 - Informacja z otwarcia ofert PN.1.2018

 


2018-11-26 - Grosz do grosza

W ramach akcji „Grosz do grosza” w terminie 8.10 – 9.11. 2018 r. bursowska młodzież zebrała 186,07 zł.

Za zebrane „grosiki” fundacja „Być Bardziej” zakupi obiady dla dzieci.

                                                                  Milena Grzywacz

                                                          Joanna Rymon Lipińska


 


2018-11-16 - Światowy Dzień Cukrzycy
Cukrzyca, to jedna z najgroźniejszych chorób przewlekłych związanych z postępem cywilizacyjnym. WHO podaję że na świecie żyje ok 422 mln osób dorosłych chorych na cukrzycę. Niepokojacy jest fakt, że liczba ta w ostanich 25 latach wzrosła czterokrotnie.
W środę 14 listopada bursa przyłączyła się do obchodów Światowego Dnia Cukrzycy.
 


2018-10-26 - Dni Dawcy Szpiku Kostnego

Październik 2018 roku, dla wychowanków chojnickiej bursy przebiegał pod hasłem „KOMÓRKOMANIA”. Główne działania to akcja edukacyjno-informacyjna dotycząca idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji potencjalnym Dawcom. Intencją, która przyświecała realizowanym działaniom było uwrażliwienie podopiecznych na potrzeby drugiego człowieka, a konkretnie każdej osoby dotkniętej nowotworem krwi. Akcja została zorganizowana we współpracy z Fundacją DKMS.

 


2018-10-25 - Dzień Patrioty
W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości postanowiliśmy zorganizować w placówce wieczór patriotyczny.
 


2018-10-19 - Bajkowe otrzęsiny.
Dnia 10.10.2018 w bursie odbyły się bajkowe otrzęsiny. Wychowankowie przygotowali scenariusz oraz potrzebne rekwizyty. Pierwszaki zostali poproszeni o przebranie się za postać  z wybranej bajki, którą wcześniej wylosowali.
 


2018-10-03 - BohaterON
W dniach 24.09-02.10 nasza młodzież brała udział w akcji "BohaterON- włącz historię". Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Wychowankowie w ramach kampanii wysyłali kartki wyrażając wdzięczność, pamięć i szacunek tym, którzy walczyli o wolna Polskę
 


2018-10-03 - Europejski Tydzień Sportu

Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie obywateli. Niestety poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy nie tylko nie rośnie, lecz nawet spada. Odpowiedzią na ten problem jest Europejski Tydzień Sportu. Ma on  na celu promocję sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa ta powstała z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności. Ma umożliwić współpracę osób prywatnych, organów publicznych, ruchów sportowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli sektora prywatnego. Dzięki ukierunkowaniu na oddolne inicjatywy ma zachęcać Europejczyków do regularnej aktywności fizycznej i stworzyć możliwość częstszego uprawiania sportu na co dzień.

 


2018-10-03 - Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W dniu 1 października 2018 roku, w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach  po raz kolejny zorganizowany został Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

 


2018-09-20 - Narodowe Czytanie

Odpowiadając na apel Pary Prezydenckiej oraz mając na uwadze popularyzowanie czytelnictwa wśród podopiecznych placówki, dnia 10 września 2018 roku, w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, odbyła się akcja „Narodowe Czytanie”. Społeczność chojnickiej bursy uczestniczyła w akcji po raz piąty. W bieżącym roku wychowankowie i pedagodzy, czytali „Przedwiośnie”. Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku akcja spotkała się z bardzo pozytywnym i życzliwym odbiorem ze strony wychowanków. Z pewnością skłoniła do inspirujących refleksji oraz przyniosła radość z kontaktu z prawdziwie wielką literaturą.

 


2018-07-17 - Rekrutacja uzupełniająca
Przeprowadzono rekrutację uzupełniającą. Lista osób przyjętych została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku placówki.
 


2018-06-29 - Lista kandydatów przyjętych
Lista kandydatów przyjętych do placówki została wywieszona na tablicy ogłoszeń w budynku bursy.
 


2018-06-28 - lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego etapu

Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku bursy

 


2018-06-28 - Protokół z rekrutacji etap II
       W dniu 27 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej.    Komisja dokonała analizy złożonych wniosków do bursy na rok szkolny 2018/2019. Kandydaci uzyskali od 0 do 7 punktów.
Komisja dokonała weryfikacji wniosków i ustaliła ilość uzyskanych przez kandydatów punktów. W wyniku analizy zakwalifikowanych zostało 59 osób, natomiast 7 wniosków zostało odrzuconych ze względu na braki formalne.

Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zamieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku bursy.

 


2018-06-14 - BEZPIECZNE WAKACJE
Jak co roku także i w tym przyłączyliśmy do ogólnopolskiej akcji BEZPIECZNE WAKACJE, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych.
 


2018-06-07 - PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 roku przeanalizowała deklaracje złożone do bursy na rok szkolny 2018/2019.

W wyniku analizy formalnej stwierdzono iż wszystkie deklaracje są zgodne pod względem formalnym. Placówka posiada 122 miejsca, złożono 93 deklaracje. Wobec powyższego ilość wolnych miejsc w placówce wynosi 29.

Protokół z posiedzenia komisji został zamieszczony na tablicy ogłoszeń w budynku bursy.

 


2018-05-25 - Konstytucja 3 Maja bez tajemnic
Na okoliczność 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w placówce zorganizowano zajęcia, w toku których wychowankowie mieli okazję przypomnieć sobie i poodkrywać znane i nieznane fakty z nią związane. 
 


2018-05-02 - Kalendarz rekrutacji
Kalendarz postepowania rekrutacyjnego w Powiatowej Bursie dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach na rok szkolny 2018/2019:
1.     Złożenie deklaracji o kontynuowaniu pobytu – od 7 maja 2018 roku do 30 maja 2018 roku
2.     
Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną ilości wolnych miejsc – do dnia 8 czerwca 2018 roku
3. 
Złożenie wniosku o przyjęcie – od 7 maja 2018 roku do 26 czerwca 2018 roku
4.    
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną ilości punktów uzyskanych przez kandydatów – do 28 czerwca 2018 roku
5.     
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do 28 czerwca 2018 roku
6.     
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do 6 lipca 2018 roku
7.     
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postepowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym  – do 17 lipca 2018 roku.
 


2018-05-01 - ZMIANY W PROCESIE REKRUTACJI
INFORMUJEMY, ŻE ZMIANIE ULEGŁ REGULAMIN REKRUTACJI.
NOWY REGULAMIN ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UBIEGANIA SIĘ O MIEJSCE W BURSIE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "PLIKI DO POBRANIA"


 Pokaz archiwum